Phần mềm quản trị doanh nghiệp
 
Danh mục
 • Phần mềm Quản lý Bán hàng - BRM Enterprise 8.6

  Hệ thống Quản lý Bán hàng ITECHPRO BRM có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến sẽ giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý bán hàng, chăm sóc khách hàng một cách chính xác v...

  Từ 50.000.000 VNĐ

 • Phần mềm Quản lý Nhân sự Tiền lương - HRP Enterprise 8.6

  Nhân sự là một trong những nguồn lực quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp, tổ chức. Việc hoạch định và quản lý nguồn lực này như thế nào để tạo ra hiệ...

  Giá: Liên hệ

 • Phần mềm Quản lý Khách hàng - CRM Enterprise 8.6

  Hệ thống Phần mềm Quản lý Khách hàng EZMAX CRM có đầy đủ các tính năng và chức năng tiện ích, thông mình sẽ giúp cho các doanh nghiệp quản lý hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, thực hiện...

  Giá: Liên hệ

 • Phần mềm Quản lý Công việc - Task Enterprise 8.6

  Hệ thống Phần mềm Quản lý Công việc EZMAX TASK có đầy đủ các tính năng và chức năng tiện ích, thông minh phép người dùng quản lý toàn bộ công việc liên quan của các phòng ban, bộ phận và toàn ...

  Giá: Liên hệ

Khuyến mại

New

Sản phẩm

Thêm vào giỏ thành công

ACID Pro 7
Số lượng 2
Thành tiền $1,558.54

12 sản phẩm trong giỏ.

Tổng giá tiền sản phẩm $6,435.24
Total shipping (tax excl.) $7.00
Total (tax excl.) $6,442.24
Tiếp tục mua hàng
Thanh toán

Đăng ký nhận tin

   

Tìm chúng tôi